Fotografa najlepiej opisują jego zdjęcia. To one mówią o jego stylu, wrażliwości, technice.
Justyna i Piotr - dwa spojrzenia, kobiety i mężczyzny.
Zapraszamy Państwa na naszą stronę.